שימור סככה ויציקת בטון – בית מורשת רעננה

שימור ושחזור – פעמוני שרונה

פרוייקט שחזור מיוחד שיתוף פעולה עם איש השימור שי פרקש

פירוק עבודת אומנות ג׳ניה ברגר – בניין בזק

פירוק ושימור לוח שיש – בית העצמאות

תכנון ובניית בניין – מיכלאנג'לו יפו

תכנון ובניית בניין – הופמן 17 תל-אביב