Skip to main content

תכנון ובניית בניין – מיכלאנג'לו יפו

תכנון והוצאת היתרים מול עריית ת״א ובניה של תוספת קומה על מבנה לשימור
ירידה לפרטים הקטנים עד להשכרת כל הדירות במבנה

    • פרויקטים נבחרים, שימור מבנים