Skip to main content

שימור סככה ויציקת בטון – בית מורשת רעננה

יציקת רצפת בטון בשילוב אריחי טרצו שנשמרו מתחילת המאה ה-20 ושיפוץ סככת ברזל

    • שימור מבנים