Skip to main content

שימור ושחזור – פעמוני שרונה

פירוק הפעמונים מבית משה דיין בצהלה
שליחתם לשיחזור בגרמניה אל החברה המקורית שבנתה את הפעמונים בשנת 1884 (קיימת עד היום) והתקנתם בטקס חגיגי במעמד ראש העיר

    • פרויקטים נבחרים, שימור מבנים

עבודת שימור מיוחדת במינה, בשיתוף איש השימור שי פרקש מסטודיו תכלת.

העבודה כללה:

פירוק הפעמונים מביתו של משה דיין
שליחתם לשחזור אל המפעל בגרמניה,  אשר ייצר אותם בשנת 1884
קבלתם ותליית הפעמונים חזרה בשרונה, בשימוש אותה הטכנולוגיה שבה נהגו להשתמש הטמפלרים